Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 41/09-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 6 Ν.2523/97
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 40/09-01-2017 Φ.Π.Α.
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 81/09-01-2017 ΚΒΣ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 80/09-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 79/09-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 125/09-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 39/09-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 38/09-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 104/09-01-2017 ΕΝΦΙΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 124/09-01-2017 ΦΠΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 123/09-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 102/09-01-2017 ΕΝΦΙΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 103/09-01-2017 ΕΝΦΙΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 100/09-01-2017 ΕΝΦΙΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 101/09-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 1/09-01-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 88/09-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 51/09-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 87/09-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 53/09-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 52/09-01-2017 Φ.Π.Α.
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 43/09-01-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/13, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 2523/97
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 50/09-01-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ άρθρου 8§12 του Ν. 1882/90
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 49/09-01-2017 K.B.Σ.
09-01-2017 09-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 48/09-01-2017 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 45/09-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 44/09-01-2017 Κ.Φ.Δ.
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 33/09-01-2017 ΚΒΣ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 37/09-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 36/09-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35/09-01-2017 ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 34/09-01-2017 ΦΠΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 27/09-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 32/09-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31/09-01-2017 ΚΒΣ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 30/09-01-2017 ΦΠΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 29/09-01-2017 ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 28/09-01-2017 ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
09-01-2017 09-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 5/09-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 26/09-01-2017 ΦΠΑ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 25/09-01-2017 ΚΒΣ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 116/09-01-2017 Κ.Φ.Δ
09-01-2017 09-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 115/09-01-2017 Κ.Φ.Δ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 72/05-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 78/05-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 77/05-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 73/5-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 70/05-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 66/5-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-01-2017 05-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 71/05-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ