Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106 / 23-12-2015 ΕΝΦΙΑ
23-12-2015 23-12-2015 ΠΟΛ. 1267/21-12-2015 ΠΟΛ. 1267/21-12-2015: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 306 / 23-12-2015 ΚΒΣ
23-12-2015 23-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104/23-12-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
22-12-2015 22-12-2015 ΔΤ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΝΟ
22-12-2015 22-12-2015 Δ.ΟΡΓ.Α1161173 ΕΞ2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί...
22-12-2015 22-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4812/22-12-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
22-12-2015 22-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 96/22-12-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22-12-2015 22-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4811/22-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής... Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4791 / 21-12-2015 Φ.Π.Α.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4793 / 21-12-2015 εισοδημα
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4792 / 21-12-2015 εισοδημα
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4789 / 21-12-2015 Κ.Β.Σ.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4790 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 305 / 21-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4774/21.12.2015 Φ.Μ.Υ.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4795 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4794 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, EΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Ν.3986/2011
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4803/21-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΤ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/12/2015: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4802/21.12.2015 ΚΒΣ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4810/21-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4806/21-12-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4805/21.12.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4804/21.12.2015 ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4773/21-12-15 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4778/21-12-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4777/21-12-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4776/21-12-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4775/21-12-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4772/21-12-2015 ΚΒΣ-ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4808/21-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4807/21-12-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4801/21-12-15 ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4800/21-12-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4799/21-12-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4771/21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4770/21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4809/21-12-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5, 6 Ν. 2523/1997, Φ.Π.Α
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4787 / 21-12-2015 ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4788 / 21-12-2015 ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4786 / 21-12-2015 ΦΠΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4785 / 21-12-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4784 / 21-12-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4783 / 21-12-2015 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4782 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 39 Ν.2238/1994
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4780 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4781 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-12-2015 21-12-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4779 / 21-12-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ