Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 582 / 1-6-2016 1) Φ.Ε.Ν.Π. (Ν.2238/1994), ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2012 [ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 (01/01/11 – 31/12/11)] 2) ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 (01/01/2011 – 31/12/2...
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 70 / 1-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 138 / 1-6-2016 ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 113 / 1-6-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 112 / 1-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 111 / 1-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 110 / 1-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 583 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-ΚΒΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109/01-06-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2036 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2025 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135 / 1-6-2016 Κ.Β.Σ.
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2024 / 1-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2034 / 1-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2033 / 1-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2032 / 1-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 139 / 1-6-2016 ΦΠΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 142 / 1-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 141 / 1-6-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 140 / 1-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2036 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2035 / 1-6-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 135 / 1-6-2016 Κ.Β.Σ.
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 109/01-06-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2038 / 1-6-2016 ΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2037 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2030 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2029 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2028 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2027 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2026 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2025 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 137 / 1-6-2016 Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 136 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Κ.Β.Σ.
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2039/01-06-2016 EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2023 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2031 / 1-6-2016 ΚΦΔ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2023 / 1-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ
01-06-2016 01-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2031 / 1-6-2016 ΚΦΔ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 575 / 31-5-2016 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 134 / 31-5-2016 ΦΜΑΠ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 133 / 31-5-2016 ΦΜΑΠ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 132 / 31-5-2016 ΦΜΑΠ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 131 / 31-5-2016 ΦΜΑΠ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 130 / 31-5-2016 ΦΜΑΠ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2020 / 31-5-2016 K.B.Σ.
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 581 / 31-5-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
31-05-2016 31-05-2016 ΠΟΛ.1058/ 20-04-2016 Προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 580 / 31-5-2016 Φ.Π.Α.
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 579 / 31-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ