Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
30-11-2016 30-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 500/31-11-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
30-11-2016 30-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 501/30-11-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-11-2016 29-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1450/29-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
29-11-2016 29-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1452/29-11-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
29-11-2016 29-11-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1451/29-11-2016 Φ.Π.Α.
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4005/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4000/29-11-2016 Φ.Μ.Α.
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4004/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4001/29-11-2016 Φ.Μ.Α.
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3998/29-11-2016 Φ.Μ.Α.
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3999/29-11-2016 Φ.Μ.Α.
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4003/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4006/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4007/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 187/29-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1448/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΦΠΑ, ΆΡΘΡΟ 6 Ν. 2523_97
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1449/29-11-2016 ΚΒΣ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 187/29-11-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1447/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΦΠΑ, ΆΡΘΡΟ 6 Ν. 2523_97
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1446/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4002/29-11-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 381/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
29-11-2016 29-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 380/29-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3979/28-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3976/ 28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3978/28-11-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3993/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 498/28-11-2016 Οριστικές Πράξεις Επιβολής Προστίμου
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3975/28.11.2016 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤ. 2015
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3969/28.11.2016 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 2012-2013-2014
28-11-2016 28-11-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/11/2016: ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3985/28-11-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3986/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3983/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3984/28-11-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3982/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3970/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3990/16-11-2016 ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3991/28-11-2016 ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3989/16-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3988/28-11-2016 ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΦ. ΑΛΛ.
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3977/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3987/28-11-2016 ΕΦΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 3981/28-11-2016 ΦΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3972/28-11-2016 ΚΒΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3974/28-11-2016 Φ.Π.Α.
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3973/28-11-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1443/28-11-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1445/28-11-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3833/2010
28-11-2016 28-11-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1444/28-11-2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 3758/2009