Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2481/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2484/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2483/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2482/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2477/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2480/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2478/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2476/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2479/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2475/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2487 / 12-6-2015 EIΣΟΔΗΜΑ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2489 / 12-6-2015 EIΣΟΔΗΜΑ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2488 / 12-6-2015 EIΣΟΔΗΜΑ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2479/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2486/12.06.2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2485/12.06.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26/12-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2474/12-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2490 / 12-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12-06-2015 12-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25/12-06-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2451 / 11-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2448 / 11-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2450 / 11-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2449 / 11-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2452/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2461/11-06-2015 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ν. 3220/2004
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2436/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2460/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2459/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2434/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2435/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΠΟΛ. 1114/05-06-2015 ΠΟΛ. 1114/05-06-2015: Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2441 / 11-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2442 / 11-6-2015 ΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2440 / 11-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2458/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2462/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2431 / 11-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2455 / 11-6-2015 EIΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2454 / 11-6-2015 EIΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2437 / 11-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης ΔΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2471/11-06-2015 ΚΒΣ
11-06-2015 11-06-2015 ΠΟΛ 1116/10-6-2015 Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
11-06-2015 11-06-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Προϊσταμένων Δ/νσης Τελωνείων ... Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Δ/νσης Τελωνείων Α΄ Τάξης της ΓΔΤ&ΕΦΚ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2470/11-06-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2504/11.06.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2433/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2466/11-06-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ