Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1744 / 29-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
29-04-2015 29-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 19/29.04.15 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1736/28-04-2015 ΚΒΣ, Πρόστιμο άρθρου 10 Ν.1809/1988 ΦΗΜ
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1737/28-04-2015 ΕΝΦΙΑ
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1735/28-4-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1735/28-04-2015 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2009-2010
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1727/28-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1734/28-04-2015 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2009-2010
28-04-2015 28-04-2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 ... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μ...
28-04-2015 28-04-2015 ΠΟΛ. 1075/31-03-2015 ΠΟΛ. 1075/31-03-2015: Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).
28-04-2015 28-04-2015 ΔΤ: 11Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP - 2015 & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/04/2015: 11Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP - 2015 & ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSHOP) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROTEAS ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗ...
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1728/28-04-2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1738/28-04-2015 ΚΒΣ
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1733/28-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1729/28-04-2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1732/28-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1731/28-04-2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤOY
28-04-2015 28-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1730/28-04-2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΤ:Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος ...
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1709 / 27-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1703 / 27-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1707 / 27-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1706 / 27-4-2015 Φ.Π.Α.
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1705 / 27-4-2015 Φ.Α.Π.-ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1713 / 27-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1712 / 27-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1714/27-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1716/27-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1715/27-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1704/27-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1702/27-04-2015 ΦΠΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1701/27-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1711 / 27-4-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1725/27-4-15 ΚΒΣ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1717/27-04-2015 ΕΝΦΙΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΠΟΛ. 1077/06-04-2015 ΠΟΛ. 1077/06-04-2015: Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ1718/27.04.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ1720/27.04.2015 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ1719/27.04.2015 ΑΡΘΡΟΥ 10Ν 1809/88
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1710/27-04-15 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1708/27-04-2015 Κ.Β.Σ.
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1726/27-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1723/27-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1724/27-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1700/27-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1722/27-04-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
27-04-2015 27-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1721/21-04-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
24-04-2015 24-04-2015 ΔΤ:Κατάσχεση 80.000.000 λαθραίων τσιγάρων στην περιοχή του Αστακού Κατάσχεση 80.000.000 λαθραίων τσιγάρων στην περιοχή του λιμένα Πλατυγιαλίου – Αστακού, Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
24-04-2015 24-04-2015 ΔΤ: Ομιλία της Γεν. Γραμ. Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου στο συνέδριο Athens Tax Forum ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/04/2015: Με την ομιλία της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου ολοκληρώθηκε το 11o ετήσιο συνέδριο Athens Tax Forum, που διοργανώθηκε από το ...
24-04-2015 24-04-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1698 / 24-4-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ