Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
06-12-2016 06-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4151/06-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ν. 2523/97, ΑΚΙΝΗΤΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1488/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1487/05-12-2016 Κ.Β.Σ.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 507/05-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 506/05-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 505/05-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 385/5-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 384/5-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4145/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4146/05-12-2016 ΦΠΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4143/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4144/05-12-2016 ΦΠΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4129/ 05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4141/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4140/05-12-2016 EETA
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4092/05-12-2016 ΦΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4128/ 05-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4127/ 05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4125/ 05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4090/05-12-2016 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4091/05-12-2016 ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4088/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4089/05-12-2016 ΚΒΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1475/05.12.2016 ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1474/05.12.2016 ΦΠΑ.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1472/05.12.2016 ΚΒΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1473/05.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1471/05.12.2016 ΑΡΘΡΟ 62 Ν.4174/13,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ.
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4124/05-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4123/05.12.2016 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4121/05.12.2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4118/05-12-2016 ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4120/05.12.2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4119/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4116/05-12-2016 ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4117/05-12-2016 ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4114/05-12-2016 ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4113/05-12-2016 ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4112/05-12-2016 ΕΝΦΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4110/05-12-2016 ΕΝΦΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4111/05-12-2016 ΕΝΦΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4109/05-12-2016 ΕΝΦΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4107/05-12-2016 ΕΝΦΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4108/05-12-2016 ΕΝΦΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4097/05-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1490/05-12-2016 ΕΙΣOΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1489/05-12-2016 ΕΙΣOΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4098/5-12-2016 ΕΝΦΙΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4103/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-12-2016 05-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4102/05-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ