Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3046/12-09-2016 ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 1882/90
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 976/12-09-2016 Φ.Π.Α. – ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 975/12-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3048/12-09-2016 Φ.Μ.Α.
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3047/12-09-2016 ΚΒΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-09-2016 12-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 974/12-09-2016 Κ.Β.Σ.
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2992/09-09-2016 ΕΝΦΙΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2993/09-09-2016 ΕΝΦΙΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2996/09/09/2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν.4337/2015
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 967/09-09-2016 Φ.Μ.Α.
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 949/09-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΕΠ ΚΒΣ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2989/09-09-2016 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2995/09/09/2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν.4337/2015
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 972/09-09-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 973/09-09-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2988/09-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2994/09-09-2016 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2990/09-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2991/09-09-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 968/09-09-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου ΦΠΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 971/09-09-2016 Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 970/09-09-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 969/09-09-2016 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ
09-09-2016 09-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 129/09-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
08-09-2016 08-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 950/08-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-09-2016 08-09-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 951/08-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 946/08-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 948/08-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 947/08-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 963/8-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 964/8-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.Δ. – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α.
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 962 / 8-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 128 / 8-9-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 961 / 8-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 960 / 8-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 959 / 8-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2010
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 958 / 8-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ - ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 956/08-09-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 957/08-09-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 965/8-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 54 Κ.Φ.-ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
08-09-2016 08-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 966/08.09.16 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
07-09-2016 07-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 308 / 7-9-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-09-2016 07-09-2016 Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
07-09-2016 07-09-2016 Δ.ΟΡΓ.Α 1126242 ΕΞ 2016: Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014... Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό αρ...
07-09-2016 07-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 127/07-09-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
06-09-2016 06-09-2016 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/09/2016: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
06-09-2016 06-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 126/06.09.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-09-2016 06-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 124/06.09.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-09-2016 06-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. 125/06.09.2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
06-09-2016 06-09-2016 ΔΤ: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/09/2016: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ