Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2968/5-9-16 Κ.Β.Σ.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2967/5-9-16 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2966/5-9-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2953/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2946/05-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2951/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2950/05-09-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2949/05-09-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2948/05-09-2016 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΩΝ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2947/05-09-2016 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2922/05-09-2016 Κ.Β.Σ.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 935 / 5-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ [άρθ. 54 παράγ. 1 περίπτ. α) και παράγ. 2 περίπτ. α) του Ν.4174/2013]
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 934 / 5-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ [άρθ. 54 παράγ. 1 περίπτ. δ) και παράγ. 2 περίπτ. δ) του Ν.4174/2013]
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2945/05-09-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2941/5-9-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2940/5-9-16 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2939/5-9-16 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2938/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2937/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2923/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 262/5-9-16 ΚΒΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 932 / 5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 931 / 5-9-2016 Φ.Π.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 307 / 5-9-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 306 / 5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 38 ΠΑΡ 2α Ν. 2859/00 ΚΑΙ ΑΡΘΡ. 6 Ν. 2523/97
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 305 / 5-9-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 263 / 5-9-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2921/05-09-2016 Ε.Φ.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2920/05-09-2016 Ε.Φ.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2919/05-09-2016 Ε.Φ.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 265/5-9-16 Φ.Π.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 264/5-9-16 Φ.Π.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 261/5-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ Φ.Π.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 928/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 930/05-09-2016 ΠΡ. Φ.Π.Α. (ΑΡ. 6 Ν.2523/97)
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 929/05-09-2016 Φ.Π.Α.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2972/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2977/5-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΛΠ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2976/ 5-9-2016 Κ.Β.Σ.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2975/ 5-9-2016 Κ.Β.Σ.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2925/5-9-2016 Κ.Β.Σ., ΚΦΑΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2971/05-09-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ, ΚΦΑΣ, Κ.Φ.Δ.
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2970/05-09-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2969/05-09-2016 ΦΟΡ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΜΥ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2964/05-09-16 Κ.Β.Σ. -ΤΑΚΤΙΚΟΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2924/ 05-09-2016 Κ.Β.Σ. - ΚΦΑΣ
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 934 / 5-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ [άρθ. 54 παράγ. 1 περίπτ. δ) και παράγ. 2 περίπτ. δ) του Ν.4174/2013]
05-09-2016 05-09-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 935 / 5-9-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ [άρθ. 54 παράγ. 1 περίπτ. α) και παράγ. 2 περίπτ. α) του Ν.4174/2013]
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2916/02-09-2016 Εισόδημα
02-09-2016 02-09-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2917/02-09-2016 Εισόδημα