Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1433/10-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1432/10-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1431/10-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1430/10-07-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1434/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1425/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1429/10-07-17 Φ.Π.Α.
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1427/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1426/10-07-2017 Κ.Φ.Δ.
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 129/10-07-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1424/10-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1423/10-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1422/10-7-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1421/10-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2017 10-07-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1428/10-07-2017 ΠΕΠ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
07-07-2017 07-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3819/07-07-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
07-07-2017 07-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3813/07-07-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 παρ.2 περ.ζ’ Ν.4174/2013
07-07-2017 07-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3818/07-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν.4174/13
07-07-2017 07-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3817/07-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
07-07-2017 07-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3814/07-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2017 07-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3810/07-07-2017 ΦΠΑ
07-07-2017 07-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3812/07-07-2017 Πρόστιμο άρθρου 7 παρ.3 περ. β’,ε’,ζ’ Ν.4337/2015
07-07-2017 07-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3811/07-07-2017 ΦΠΑ
07-07-2017 07-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3815/07-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
07-07-2017 07-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3816/07-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3805/06-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΜΥ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3803/06-07-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3804/06-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3798/06-07-2017 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΣ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3802/06-07-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3801/06-07-2017 Ταμειακή βεβαίωση προστίμων άρθρου 54 παρ. 2 του ν.4174/2013
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3800/06-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3799/06-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3795/06-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 58Α ΤΟΥ Ν.4174/2013
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3797/06-07-2017 ΦΠΑ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3796/06-07-2017 ΚΒΣ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3808/06-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3809/06-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3806/06-07-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Α.Π.Υ
06-07-2017 06-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3807/06-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3794/05-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3789/05-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3793/05-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3792/05-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3791/05-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3790/05-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3784/05-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3787/05-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3786/05-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
05-07-2017 05-07-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3785/05-07-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ