Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 413/16-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1559/16-12-2016 ΚΒΣ
16-12-2016 16-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1558/16-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ.4 Ν.2523- ΜΗΤΡΩΟ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4289/ 15-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4290/ 15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4288/ 15-12-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 527/15-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4298/15-12-16 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 531/15-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 196/15-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 412/15.12.16 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 530/15-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 529/15-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 528/15-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 196/15-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4294/15-12-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4297/15-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4296/15-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4295/15-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4292/15-12-16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4293/15-12-16 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4280/15-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4291/15-12-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4285/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4283/15-12-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4287/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4286/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4284/15-12-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1554/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4282/15-12-2016 Φ.Π.Α.
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4281/15-12-2016 Φ.Π.Α.
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1557/15-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1556/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1555/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1547/15-12-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1553/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1552/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1551/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1550/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1549/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1548/15-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1545/15-12-2016 K.B.Σ., ΦΠΑ , ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
15-12-2016 15-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1546/15-12-2016 K.B.Σ., ΦΠΑ , ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 524/14-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-12-2016 14-12-2016 Ενημερωτ.Φυλλάδιο με Χρήσιμες Πληροφ.για Καταληκτική Ημερομ.Καταxώρισης Χημικ... Ενημερωτικό Φυλλάδιο με Χρήσιμες Πληροφορίες για την Καταληκτική Ημερομηνία Καταχώρισης Χημικών Ουσιών της 31ης Μαΐου 2018, σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (Νοέμβριος 2016)
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 411/14-12-2016 ΦΠΑ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 526/14-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 525/14-12-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1543/14-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2016 14-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1544/14-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ