Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2468/11-06-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2467/11-06-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2466/11-06-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2432/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2443/11-06-2015 ΚΒΣ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 35/11-06-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2465/11-06-2015 Κ.Β.Σ.
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2439/11-06-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ. 54 Ν. 4174/2013
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2438/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2472/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2456/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2457/11-06-2015 ΚΒΣ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2444/11-06-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2447/11-06-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2446/11-06-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2445/11-06-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2453/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2464/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
11-06-2015 11-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2463/11-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΤ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Ή ΕΞΟΔΩΝ Δ.Υ.ΚΑΙ ΜΙΣΘ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Ή ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2421 / 10-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 3 / 10-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2424 / 10-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 2 / 10-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: 1 / 10-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2425/10-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2429/10-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2423/10-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΤ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
10-06-2015 10-06-2015 Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβάλλεται από 1.1.2014 και Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβάλλεται από 1.1.2014 και εφεξής.
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΑΦΑ 1078343 ΕΞ2015 ΔΕΑΦΑ 1078343 ΕΞ2015: Καταχώρηση αμοιβών της περ.στ΄, της παρ.2, του άρθρου 12 του ΚΦΕ στις βεβαιώσεις αποδοχών
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2426/10-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2422/10-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2430/10-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2427/10-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
10-06-2015 10-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2428/10-06-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2406 / 9-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2407 / 9-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2015 09-06-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2420/09-06-2015 ΚΒΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2418 / 9-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2419 / 9-6-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2413 / 9-6-2015 ΚBΣ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2415 / 9-6-2015 ΚΦΑΣ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2414 / 9-6-2015 ΚΒΣ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2409 / 9-6-2015 ΚΒΣ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2412 / 9-6-2015 ΚΒΣ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2411 / 9-6-2015 ΚΒΣ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2410 / 9-6-2015 ΚΒΣ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2408 / 9-6-2015 ΚΒΣ
09-06-2015 09-06-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2405/09-06-2015 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ