Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
24-04-2017 24-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2620/24-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2566/21-04-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1060/21-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2561/21-04-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1061/21-04-2017 Φ.Ε. οικ. 2002,2003 ΦΠΑ 2001.2002, ΠΕΠ ΦΠΑ 2001.2002. ΠΕΠ ΚΒΣ 2001,2002
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1040/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1059/21-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1059/21-4-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1058/21-4-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1055/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1039/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (ΑΡ. 6 Ν.2523/97) / Ε.Χ.Κ. (ΑΡ. 8 Ν.1882/90)
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2565/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2564/21-04-2017 ΦΠΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2563/21-04-2017 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1057/21-04-2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2562/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1054/21-04-2017 Π.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1056/21-04-2017 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 2523/97- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ 54 ΚΦΔ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1052/21-04-2017 Π.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1053/21-04-2017 Π.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1050/21-04-2017 Π.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1051/21-04-2017 Π.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1049/21-04-2017 Π.Ε.Π. Φ.Π.Α.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1047/21-04-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1048/21-04-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1045/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1046/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1043/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1044/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1041/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1042/21-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/21-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 45/21-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/21-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/21-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/21-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67/21-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/21-4-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68/21-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ.
21-04-2017 21-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 66/21-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2560/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2554/20-04-2017 ΦΠΑ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2556/20-4-2017 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1036/20-04-2017 Κ.Β.Σ. [Πράξη Επιβολής Προστίμου (Άρθρου 7 παρ. 3 & 5 Ν.4337/2015)]
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1038/20-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1037/20-04-2017 Φ.Π.Α.
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1032/20-04-2017 ΦΕ –Φ.Π.Α.- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1035/20-04-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1034/20-4-2017 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ – ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
20-04-2017 20-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1028/20-04-2017 ΦΕ ΟΙΚ. 2007,2008