Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 727/02-04-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 726/02-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 724/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 725/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 723/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 722/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 2523/1997
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 721/02-04-2018 Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 719/02-04-2018 ΠΡOΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 7§§3,5 Ν.4337/15 - ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 720/02-04-2018 Φ.Α.Π.
02-04-2018 02-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 717/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. η) και παράγρ. 2 περίπτ. ε) του Ν.4174/2013)
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 718/02-04-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
02-04-2018 02-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 715/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Α.Σ. ΚΑΙ Ν.1809/1988 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013 – 31/12/2013)
02-04-2018 02-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 716/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 58Α παράγραφος 1 του Ν.4174/2013)
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 712/02-04-2018 EΙΣΟΔΗΜΑ- Φ.Π.Α.
02-04-2018 02-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 714/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
02-04-2018 02-04-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 713/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (άρθρο 54 παράγρ. 1 περίπτ. η) και παράγρ. 2 περίπτ. ε) του Ν.4174/2013)
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 710/02-04-2018 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 711/02-04-2018 Φ.Π.Α.
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1926/02-04-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709/02-04-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1927/02-04-2018 ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1924/2-4-2018 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1925/02-04-2018 ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1923/2-4-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1922/02-04-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1921/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν. 4174/13 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1920/02-04-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1918/02-04-2018 Φ.Μ.Α
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1919/02-04-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1917/02-04-2018 ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΝ ΟΦΕΙΛΩΝ – 2Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1915/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7Ν.4337/2015, ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΦΠΑ
02-04-2018 02-04-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1916/02-04-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 7Ν.4337/2015 ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708/30-3-2018 Κ.Φ.Δ.
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 706/30-3-2018 ΑΡΘΡΟ 6 ν.2523/97
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 707/30-3-2018 ΑΡΘΡΟ 6 ν.2523/97
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 705/30-3-2018 Φ.Π.Α.
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 703/30-3-2018 Φ.Π.Α.
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 704/30-3-2018 Φ.Π.Α.
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1912/30-03-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1913/30-03-2018 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1910/30-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1911/30-03-2018 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1909/30-03-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1907/30-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1908/30-03-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1906/30-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1905/30-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1903/30-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1904/30-03-2018 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ
30-03-2018 30-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1901/30-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 ΤΟΥ Ν.4174/2013