Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2416/15-12-2017 Κ.Β.Σ.
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2415/15-12-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2414/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2413/15-12-2017 ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/1997- ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2411/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2412/15-12-2017 Φ.Ε. 1998
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2410/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2409/15-12-2017 Κ.Β.Σ.
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2408/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2407/15-12-2017 ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΒΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ 2005
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2406/15-12-2017 ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΒΣ 2008-2010
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2404/15-12-2017 EΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2405/15-12-2017 ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΒΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ 2009
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2403/15-12-2017 Πρόστιμο άρθρου 58Α§1 του ν. 4174/2013
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2402/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 251/15-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-12-2017 15-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2401/15-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2017 14-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6316/14-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-12-2017 14-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6317/14-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2017 13-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6315/13-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
13-12-2017 13-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 184/13-12-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-12-2017 13-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6314/13-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6312/12-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6311/12-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6310/12-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6308/12-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6309/12-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6306/12-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6307/12-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6305/12-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6304/12-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6303/12-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6302/12-12-2017 ΚΒΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6300/12-12-2017 Φ.Π.Α
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6301/12-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6299/12-12-2017 Φ.Π.Α
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2400/12-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 6313/12-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΚΒΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2397/12-12-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2399/12-12-2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2398/12-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2396/12-12-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2394/12-12-2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2395/12-12-2017 Κ.Φ.Δ.
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2392/12-12-2017 Κ.Φ.Δ.
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2393/12-12-2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2390/12-12-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2391/12-12-2017 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2387/12-12-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
12-12-2017 12-12-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2388/12-12-2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ