Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 215/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 214/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 213/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 212/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 211/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 210/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 209/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 208/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 207/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 206/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 205/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 204/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 224/26-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 218/26-01-2015 ΕΝΦΙΑ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 201/26-01-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 202/26-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2015 26-01-2015 Παράταση προθεσμίας εκπρ. υποβ. δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής
26-01-2015 26-01-2015 ΔΤ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΔΤ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9
26-01-2015 26-01-2015 ΔΤ: Τελωνειακή συνεργασία Ελλάδας - Κίνας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/01/2015: Ενισχύεται η τελωνειακή συνεργασία Ελλάδας - Κίνας. Υπεγράφη σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης από την Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Σαββαΐδου και τον Κ...
26-01-2015 26-01-2015 ΔΤ: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/01/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Π...
26-01-2015 26-01-2015 ΔΤ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/01/2015: ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/01/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 196/26-01-2015 ΚΒΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 233/26-01-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 232/26-01-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 221/26-01-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 197/26-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 188/26-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 193/26-01-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ186/26.01.2015 ΚΦΑΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 187/26.01.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 164/26-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 223/26-01-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 234/26-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 235/26-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 168/26-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 190/26-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 189/26-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 219 / 26-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2 / 26-1-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 230/26-01-2015 Φ.Π.Α-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4 Ν. 2523/1997
26-01-2015 26-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 231/26-01-2015 Φ.Π.Α-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 4 Ν. 2523/1997
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 146 / 23-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 144 / 23-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145 / 23-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 163 / 23-1-2015 ΚΒΣ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152 / 23-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 162 / 23-1-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161/23-01-2015 ΕΝΦΙΑ
23-01-2015 23-01-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 147/23-01-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ