Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57/13.11.2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58/13.11.2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 60 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 61/13-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 59/13-11-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 59 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 53 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 58 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 57 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 56 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 55 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-11-2013 13-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 54 / 13-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 53 / 12-11-2013 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 52/12-11-2013 Φ.Μ.Α.
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 52 / 12-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51 / 12-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50 / 12-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 61/12-11-2013 ΚΦΑΣ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49 / 12-11-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 57/12-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 55/12-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 56/12-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-11-2013 12-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 54/12-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-11-2013 11-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48/11-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 51/08-11-13 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47 / 8-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 48/8-11-13 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 49/08-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 50/08-11-2013 ΦΠΑ
08-11-2013 08-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 47/08-11-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * Κ.Β.Σ * Φ.Π.Α
07-11-2013 07-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45/07-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-11-2013 07-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/07-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-11-2013 07-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44/07-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-11-2013 07-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43/07-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-11-2013 07-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42/07-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-11-2013 06-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41 / 6-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-11-2013 06-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 46/06-11-2013 ΚΦΑΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35 / 4-11-2013 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35/4-11-13 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36/04-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40/04-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38/04-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/04-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
04-11-2013 04-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39/04-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2013 01-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32/01-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2013 01-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 44/01-11-2013 Κ.Β.Σ.
01-11-2013 01-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33/01-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2013 01-11-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/01-11-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-11-2013 01-11-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 45/01-11-2013 ΚΒΣ
31-10-2013 31-10-2013 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/31-10-2013 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ