Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141 / 16-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 21 N. 4174/13)
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140 / 16-10-2015 K.B.Σ.
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4206/16-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4208/16-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4207/16-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139 / 16-10-2015 1) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/94), ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2008 [ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2007 (1/1/07 – 31/12/07)] 2) Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 (01/01/2007 – 31/12/2007) ...
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4280 / 16-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 68/16-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4204/16-10-2015 ΕΝΦΙΑ – Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. – Ε.Ε.Τ.Α.
16-10-2015 16-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4205/16-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48 / 15-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4203 / 15-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 47 / 15-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134 / 15-10-2015 E.E.T.A.
15-10-2015 15-10-2015 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 67/15-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136 / 15-10-2015 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Φ.Μ.Α.)
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 45/15-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 46/15-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-10-2015 15-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137 / 15-10-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 44 / 14-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ. 4 Ν.2523/1997 / Φ.Π.Α. / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. / ΕΙΔ. ΧΡΗΜ. ΚΥΡΩΣΗ ΑΡ. 8 Ν.18882/1990 / ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Α.Σ.
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4200 / 14-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 39 / 14-10-2015 ΚΒΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 43 / 14-10-2015 ΚΒΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 42 / 14-10-2015 ΚΒΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 41 / 14-10-2015 ΚΒΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 40 / 14-10-2015 ΚΒΣ
14-10-2015 14-10-2015 ΠΟΛ. 1225/06-10-2015 Διακοπή εργασιών επιχειρήσεων ιδιοκτησίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης
14-10-2015 14-10-2015 ΔΤ: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧ. ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠ/ΚΩΝ & Δ/ΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Π ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4197/14-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4201/14-10-2015 Κ.Β.Σ.
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4198/14-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4196/14-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4202 / 14-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135 / 14-10-2015 1) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.2238/94), ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2002 [ΔΙΑΧ. ΠΕΡ. 2001 (1/1/01 – 31/12/01)] 2) Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000), ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001 (01/01/2001 – 31/12/2001)...
14-10-2015 14-10-2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της... ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1127550 ΕΞ 2015: Κοινοποίηση διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229157/12877/1280/236 (ΦΕΚ Β’ 1801/20-08-2015) «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος γι...
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 52/14-10-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
14-10-2015 14-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4199/14-10-2015 ΚΒΣ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΤ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132 / 13-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4192 / 13-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4191 / 13-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4190 / 13-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4189 / 13-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4188 / 13-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 133 / 13-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4175 / 13-10-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4176 / 13-10-2015 Κ.Β.Σ - Φ.Π.Α.
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4185/13-10-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4187/13.10.2015 ΚΒΣ
13-10-2015 13-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4186/13-10-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ