Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
17-02-2014 17-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/17-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98/17-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 292/17-02-2014 ΚΒΣ – ΦΠΑ -ΕΙΚΟΝΙΚΑ
17-02-2014 17-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 291/17-02-2014 Φ.Π.Α
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 289/14-02-2014 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 290/14-02-2014 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 275 / 14-2-2014 Κ.Β.Σ.
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 272/14-02-2014 ΦΠΑ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 271/14-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΠΑ
14-02-2014 14-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88/14-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89/14-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87/14-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85/14-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 273/14-2-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 286/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 288/14-02-14 ΚΦΑΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 287/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 274/14-02-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 285/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 284/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 283/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 282/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 281/14-02-14 ΚΒΣ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 276/14-02-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑ
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 279/14-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 280/14-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 277/14-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
14-02-2014 14-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 278/14-02-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 297/13-02-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 265/13-02-2014 ΦAΠ
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 266/13-02-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 270/13-02-2014 ΚΒΣ
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 269/13-02-2014 ΚΒΣ
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 268/13-02-2014 ΚΒΣ
13-02-2014 13-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 267/13-02-2014 ΚΒΣ
12-02-2014 12-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/12-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-02-2014 12-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 83 / 12-2-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-02-2014 12-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84 / 12-2-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
12-02-2014 12-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 82/12-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-02-2014 12-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 298/12-02-2014 ΦΑΠ
12-02-2014 12-02-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 81/12-02-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-02-2014 11-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 80 / 11-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-02-2014 11-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 263/11-02-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
11-02-2014 11-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 264/11-02-2014 ΕΤΑΚ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77/10-02-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 79 / 10-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 78 / 10-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74 / 10-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76 / 10-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-02-2014 10-02-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75 / 10-2-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ