Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2575/14-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010
14-07-2016 14-07-2016 ΠΟΛ. 1103/12-07-2016 ΠΟΛ. 1103/12-07-2016: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετ...
14-07-2016 14-07-2016 ΠΟΛ. 1102/12-07-2016 ΠΟΛ. 1102/12-07-2016: Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας».
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2574/14-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 189 / 14-7-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 850 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 834 / 14-7-2016 ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.2523/97
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 833 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2585 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 850 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 189 / 14-7-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 842 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 834 / 14-7-2016 ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.2523/97
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 833 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2585 / 14-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 102/14-07-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 847 / 14-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 849 / 14-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 848 / 14-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 190 / 14-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-07-2016 14-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 846 / 14-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
13-07-2016 13-07-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2573/13-07-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2571/13-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2570/13-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2569/13-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2567/13-07-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2568/13-07-2016 Κ.Β.Σ.- ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
13-07-2016 13-07-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2573/13-07-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2553 / 13-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2557 / 13-7-2016 ΚΒΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2556 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2555 / 13-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2554 / 13-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2564 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2563 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2565 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2559 / 13-7-2016 ΦΠΑ -ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡ.54 ΠΑΡ.1 Ν.4174/2014
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2562 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2561 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2560 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2566/ 13-7-2016 ΕΝΦΙΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 825 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 828 / 13-7-2016 ΚΒΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 827 / 13-7-2016 ΦΠΑ-ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 826 / 13-7-2016 ΦΠΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2558 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 824 / 13-7-2016 ΚΒΣ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 823 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-07-2016 13-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 822 / 13-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ