Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
29-05-2014 29-05-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1434/29-05-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
29-05-2014 29-05-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1435/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1450/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1448/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1449/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1444/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1447/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1445/29-05-2014 ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1431/29.05.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1439/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1446/29-05-14 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1438/29-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1436/29-05-14 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1432/29-05-2014 Φ.Α.Π.
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1433/29-05-2014 Ε.Τ.Α.Κ * Φ.Α.Π
29-05-2014 29-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1458/29-05-2014 Κ.Β.Σ.
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1408/28.05.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1412/28.05.2014 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1409/28.05.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1411/28-05-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1410/28-05-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1388/28-05-2014 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1387/28-05-2014 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1396 / 28-5-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-Κ.Β.Σ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1397 / 28-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1384/28-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1386/28-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1385/28-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1403 / 28-5-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1402 / 28-5-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1401 / 28-5-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1400 / 28-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1418/28-05-2014 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1399 / 28-5-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1398 / 28-5-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1392 / 28-5-2014 Κ.Φ.Α.Σ.
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1391 / 28-5-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1393/28-5-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1405/28-05-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1404/28-05-14 Κ.Β.Σ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1395/28-5-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1394/28-5-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1416/28-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1417/28-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1406/28-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1415/28-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1414/28-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1413/28-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1407/28-05-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-05-2014 28-05-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1389/28-05-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ