Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 859 / 19-7-2016 Φ.Π.Α. (ΦΟΡΟΣ) (Ν.2859/2000)
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2625 / 19-7-2016 Α.Φ.Ε.
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2628 / 19-7-2016 Κ.Β.Σ. –Πρόστιμο άρθρ.10 παρ.3 Ν. 1809/88
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2627/19-07-2016 Κ.Β.Σ.
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2630/19-07-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2629/19-7-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 207 / 19-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 871 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 867 / 19-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν.2238/1994
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 866 / 19-7-2016 ΑΤΥΠΗ ΔΩΡΕΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 865 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 864 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 865 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 871 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 867 / 19-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν.2238/1994
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 866 / 19-7-2016 ΑΤΥΠΗ ΔΩΡΕΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 207 / 19-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 864 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 869 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 872 / 19-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 870 / 19-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2626 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 868 / 19-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 863 / 19-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 862 / 19-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
19-07-2016 19-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 858 / 19-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ.
18-07-2016 18-07-2016 ΠΟΛ. 1081/23-06-2016 ΠΟΛ. 1081/23-06-2016: Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.»
18-07-2016 18-07-2016 ΠΟΛ. 1082/23-06-2016 ΠΟΛ. 1082/23-06-2016: Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακιν...
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 851/18-07-2016 Φ.Π.Α.
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 852/18-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2612/18-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-EΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2611 / 18-7-2016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2622 / 18-7-2016 εισοδημα
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2621 / 18-7-2016 εισοδημα
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2620 / 18-7-2016 εισοδημα
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2614 / 18-7-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 190 / 18-7-2016 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης ΠΟΛ1019/11
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2610 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2609 / 18-7-2016 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 103 / 18-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 856 / 18-7-2016 ΑΡΘΡΟ 54 Ν. 4174/13
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 857 / 18-7-2016 N.4308/2014
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2605 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 855 / 18-7-2016 ΦΠΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 854 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2608 / 18-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ& ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2602 / 18-7-2016 ΚΒΣ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2604 / 18-7-2016 Κ.Β.Σ ,Φ.Π.Α.,ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2603 / 18-7-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Φ.Μ.Α. & Φ.Μ.Α.Π.
18-07-2016 18-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2606/18-07-2016 Κ.Β.Σ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003