Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 892/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2008
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2304/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2320/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2306/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ.54 Ν.4174/2013
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2301/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2303/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2302/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2297/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2300/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2299/04-04-2017 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2298/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2295/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2296/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 40/04-04-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2287/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2286/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 898/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 899/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 896/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 897/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2330/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2321/04-04-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2319/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2318/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2317/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2316/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2315/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2314/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2312/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2313/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2311/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2310/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2309/04-04-2017 ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2308/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2307/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2305/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2294/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2293/04-04-2017 Εισόδημα
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2292/04-04-2017 Εισόδημα
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2291/04-04-2017 Εισόδημα - ΦΠΑ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2290/4-04-2017 Φ.Μ.Α.
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2289/04-04-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2288/04-04-2017 Πρόστιμο άρθρου 54 Ν.4174/2013
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2284/04-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2285/04-04-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2322/04-04-2017 ΑΕΠ Ν.2523/1997
04-04-2017 04-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/04-04-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΤ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/04/2017: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΗΣ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2282/03-04-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
03-04-2017 03-04-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 872/03-4-17 ΕΙΣΟΔΗΜΑ