Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 244 / 20-12-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 231 / 20-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 242 / 20-12-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 233 / 20-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 232 / 20-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 235/20-12-13 ΦΠΑ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 238/20-12-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 237/20-12-13 ΦΠΑ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 236/20-12-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-12-2013 20-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 247/20-12-2013 ΚΒΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 222 / 19-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 223 / 19-12-2013 ΦΠΑ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 224 / 19-12-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 225 / 19-12-2013 ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 1882/1990
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 229/19-12-2013 ΦΑΠ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 228 / 19-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 229 / 19-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 221/19-12-2013 ΚΒΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 227 / 19-12-2013 ΚΒΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 226 / 19-12-2013 ΚΒΣ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 230/19-12-2013 Κ.Β.Σ.
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 228/19-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
19-12-2013 19-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 230 / 19-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 217/18-12-2013 Φ.Α.Π.
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 218/18-12-2013 Φ.Α.Π.
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 219/18-12-2013 ΚΒΣ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 224 / 18-12-2013 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 220 / 18-12-2013 ΚΒΣ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 227 / 18-12-2013 ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 226 / 18-12-2013 Φ.Π.Α.
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 225 / 18-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 222 / 18-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 221 / 18-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
18-12-2013 18-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 223 / 18-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-12-2013 17-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 218 / 17-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-12-2013 17-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 220 / 17-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-12-2013 17-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 219 / 17-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216 / 16-12-2013 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 215 / 16-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 217 / 16-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 214/16-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 213/16-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 216/16-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 215/16-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 212/16-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 213 / 16-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-12-2013 16-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 214 / 16-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 151 / 13-12-2013 ΚΒΣ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159/13-12-13 ΦΑΠ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160/13-12-13 ΦΑΠ