Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
15-05-2015 15-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2006/15-05-2015 Κ.Β.Σ.
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2005 / 14-5-2015 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1984 / 14-5-2015 ΚΒΣ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/05/2015: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1997/14-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2003 / 14-5-2015 Φ.Π.Α.
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2004 / 14-5-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2000 / 14-5-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2002 / 14-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2001 / 14-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1998/14-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1999/14-05-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1993/14-05-15 Φ.Π.Α. - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1996/14-05-15 Φ.Π.Α. - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1995/14-05-15 Φ.Π.Α. - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1994/14-05-15 Φ.Π.Α. - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1985/14-05-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1992/14-05-15 Φ.Π.Α. - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1991/14-05-15 Φ.Π.Α. - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1990/14-05-15 Φ.Π.Α. - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1989/14-05-15 Φ.Π.Α. - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1988/14-05-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1987/14-05-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1986/14-05-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
14-05-2015 14-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1983/14-05-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
13-05-2015 13-05-2015 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος.
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1972/13-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1975 / 13-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1977 / 13-5-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1976 / 13-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1973 / 13-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1974 / 13-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1971 / 13-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-05-2015 13-05-2015 Δ.ΟΡΓ. Α 1058078 ΕΞ 2015/12-5-2015: Τροποποίηση της αριθμ.Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014.. Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ...
13-05-2015 13-05-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1054555 ΕΞ 2015/22-4-2015: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014... Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
13-05-2015 13-05-2015 ΔΤ: Έκθεση απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/05/2015: Έκθεση απολογισμού Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2014
13-05-2015 13-05-2015 ΠΟΛ. 1103/11-05-2015 ΠΟΛ. 1103/11-05-2015: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας...
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1970/13-05-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ ΑΡ. 5 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν. 2523/97
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1982/13-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1978/13-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1981/13-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1980/13-05-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡ.54 Ν.4174/2013
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1979/13-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-05-2015 13-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 26/13-05-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
12-05-2015 12-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1953 / 12-5-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
12-05-2015 12-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1954 / 12-5-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
12-05-2015 12-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1949 / 12-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2015 12-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1952 / 12-5-2015 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
12-05-2015 12-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1951 / 12-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-05-2015 12-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1950 / 12-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ