Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 148 / 17-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2203 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Κ.Β.Σ., ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 657 / 17-6-2016 Κ.Φ.Α.Σ.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 656 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 655 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2212/17-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 79 / 17-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 653 / 17-6-2016 ΕΝΦΙΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 652 / 17-6-2016 ΕΝΦΙΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 651 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 650 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 649 / 17-6-2016 Φ.Π.Α.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 648 / 17-6-2016 ΚΒΣ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2214 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2213 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2211 / 17-6-2016 ΚΒΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2210 / 17-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013-ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2209 / 17-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013-ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2208 / 17-6-2016 ΚΒΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2198 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2197 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΦΑΠ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 654 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 653 / 17-6-2016 ΕΝΦΙΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2213 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 652 / 17-6-2016 ΕΝΦΙΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 651 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 650 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 649 / 17-6-2016 Φ.Π.Α.
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 648 / 17-6-2016 ΚΒΣ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2214 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 79 / 17-6-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2211 / 17-6-2016 ΚΒΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2210 / 17-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013-ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2209 / 17-6-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 Ν.4174/2013-ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2208 / 17-6-2016 ΚΒΣ-ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2198 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
17-06-2016 17-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2197 / 17-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΦΑΠ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 147 / 16-6-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2185 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2184 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 646 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 645 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 160 / 16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 159 / 16-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Φ.Μ.Α.
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2183/16-06-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2190/16-6-2016 ΜΗΤΡΩΟ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2182/16-6-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2186/16-6-2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
16-06-2016 16-06-2016 ΔΤ: Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με τηλεφωνικές κλήσεις προς φορολογούμενους Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με τηλεφωνικές κλήσεις προς φορολογούμενους, που έχουν οφειλές στο δημόσιο, διευκρινίζονται τα εξής...
16-06-2016 16-06-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2188 / 16-6-2016 Κ.Β.Σ.- ΕΙΣΟΔΗΜΑ- Φ.Π.Α.