Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 563/07-03-2018 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 575/07-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 576/07-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΧΡΗΣΗ 2012
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 573/07-03-2018 Φ.Ε. ΟΙΚ ΕΤΗ 2008-2012 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 574/07-03-2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 571/07-03-2018 ΦΑΠ 2010-2013, ΕΝΦΙΑ 2014-2016
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 572/07-03-2018 ΕΝΦΙΑ 2014-2017
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 569/07-03-2018 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Φ.Π.Α.
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 570/07-03-2018 ΑΤΟΜ ΕΙΔΟΠ ΧΡΕΩΝ, ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2012-201
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 567/07-03-2018 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 568/07-03-2018 Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 566/07-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΜ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 565/07-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 564/07-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-03-2018 01-06-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (πρώην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ) Πληροφορίες για την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τις αρμοδιότητές της.
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 16/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 9/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 14/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 15/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 12/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 13/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 10/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 11/07-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1644/07-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ – ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1645/7-3-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1641/07-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1643/07-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1642/07-03-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
07-03-2018 07-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 51/7-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 561/06-03-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 559/06-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 560/6-3-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1618/06-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1639/06-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1640/06-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α, ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1636/6-3-2018 ΕΝΦΙΑ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1638/6-3-2018 ΕΝΦΙΑ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1637/6-3-2018 ΕΝΦΙΑ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1632/06-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΤΥΠΑΤΕ- ΕΛΕΜ)
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1635/6-3-2018 ΕΝΦΙΑ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1634/06-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1633/06-03-2018 ΦΑΠ - ΕΝΦΙΑ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1629/06-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1631/06-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1630/06-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1627/06-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1628/06-03-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1623/06-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1625/06-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
06-03-2018 06-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1624/06-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013