Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4158/09-10-15 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4157/09-10-15 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4141/09-10-2015 Φ.Π.Α.
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4148/09-10-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4147/09-10-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4142/09-10-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
09-10-2015 09-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4138/09-10-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
08-10-2015 08-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131 / 8-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-10-2015 08-10-2015 ΔΤ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
08-10-2015 08-10-2015 ΔΕΕΦ Α1121615 ΕΞ2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη διοργάνωση συνεδρίου στην Ελλάδα Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη διοργάνωση συνεδρίου στην Ελλάδα
08-10-2015 08-10-2015 ΔΤ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ.
08-10-2015 08-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 64/08-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-10-2015 08-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 65/08-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 25 / 7-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 29 / 7-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 28 / 7-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 27 / 7-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 26 / 7-10-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2015 07-10-2015 ΠΟΛ. 1220/05-10-2015 Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οπ...
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 24 / 7-10-2015 Κ.Β.Σ.
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 22 / 7-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 23 / 7-10-2015 Φ.Π.Α.
07-10-2015 07-10-2015 ΠΟΛ. 1216/01-10-2015 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων.
07-10-2015 07-10-2015 ΔΤ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ- «ΟΔΗΓΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ»
07-10-2015 07-10-2015 ΔΤ: ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 402.050 ΕΥΡΩ, 9.500 ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α.... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/10/2015: ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 402.050 ΕΥΡΩ, 9.500 ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ 60.400 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 63/07-10-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 38/07-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 32/07-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/07-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36/07-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 35/07-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 34/07-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33/07-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 30/07-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-10-2015 07-10-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 31/07-10-2015 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-10-2015 06-10-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4132/06-10-2015 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΦΠΑ
06-10-2015 06-10-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4133/06-10-2015 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΦΠΑ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4131/06-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4134/06.10.2015 Κ.Β.Σ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4135/06.10.2015 Φ.Π.Α – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
06-10-2015 06-10-2015 ΠΟΛ. 1217/24-09-2015 ΠΟΛ. 1217/24-09-2015: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).
06-10-2015 06-10-2015 ΔΤ: ΠΟΛ 1194/2015: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/10/2015: ΠΟΛ 1194/2015: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕ...
06-10-2015 06-10-2015 ΔΤ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/10/2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΕΙΩΝ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4128/06-10-2015 ΦΠΑ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4129/06-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
06-10-2015 06-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4130/06-10-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4124/05-10-15 ΜΗΤΡΩΟ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4125/05-10-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
05-10-2015 05-10-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4123/05-10-15 ΤΕΛΗ (ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων)
05-10-2015 05-10-2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).