Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 716/14-03-2017 Κ.Β.Σ.
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 718/14-03-2017 Φ.Π.Α.
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 717/14-03-2017 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 12 Ν. 1882/1990
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2004/14-03-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 715/14-03-2017 ΦΕ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 714/14-03-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ-ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2002/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2003/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2000/14-03-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2001/14-03-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1999/14-03-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1996/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1998/14-03-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1997/14-03-2017 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1994/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1995/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1982/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1993/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1992/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1984/14-3-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1983/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1980/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1981/14-03-2017 Φ.Π.Α. – Κ.Β.Σ.
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1977/14-03-2017 ΦΠΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1979/14-03-2017 ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΆΡΘΡΟΥ 8§12 Ν.1882/1990
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1978/14-03-2017 Πρόστιμο ΦΠΑ άρθρου 6§1 του ν.2523/97
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1975/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1976/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1971/14-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΦΔ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1974/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1973/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1972/14-03-2017 ΕΝΦΙΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1969/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1970/14-03-2017 ΦΑΠ - ΕΕΤΗΔΕ – ΕΕΤΑ - ΕΝ.Φ.Ι.Α.
14-03-2017 14-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 711/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙKΟΦ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1985/14-03-2017 ΦΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 710/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 712/14-03-2017 Φ.Μ.Α.
14-03-2017 14-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 719/14-03-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013)
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 713/14-03-2017 Πρόστιμο άρθρου 35§3 Ν.2238/94 & 36§2 Ν.2238/94
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 705/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 709/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΠΑ - ΚΒΣ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 708/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 707/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 706/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1988/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1991/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1990/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1989/14-03-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-03-2017 14-03-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1986/14-3-17 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ