Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 410/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 412/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 411/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 416/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 415/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 414/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3591/25.10.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 418/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 417/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 319/25-10-2016 ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 413/25-10-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 323/25-10-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 320/25-10-2016 ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΤ: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/10/2016: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3593/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3589/25-10-2016 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3592/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3590/25-10-2016 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3586/25-10-2016 ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3596/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 326/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3595/25-10-2016 ΕΝΦΙΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3594/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3585/25-10-2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1307/25-10-2016 . Φ.Π.Α.
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 421/25.10.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 321/25-10-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 325/25-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ. – ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α. – ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 324/25.10.16 ΚΒΣ,ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 322/25-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3587/25-10-2016 ΦΠΑ
25-10-2016 25-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3588/25.10.2016 ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1295/24-10-2016 ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1296/24-10-2016 ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1293/24-10-2016 ΚΒΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1294/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3572/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3575/24-10-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3563/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3566/24-10-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3560/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3562/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3561/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 403/24.10.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3556/24-10-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 402/24-10-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3581/24-10-2016 ΦΑΠ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3584/24-10-2016 ΦΠΑ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3583/24-10-2016 ΚΒΣ
24-10-2016 24-10-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3582/24-10-2016 ΚΒΣ