Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
10-07-2015 10-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2997/10-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
10-07-2015 10-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2994/10-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
10-07-2015 10-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2995/10-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
10-07-2015 10-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3010/10-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2015 10-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3006/10-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2015 10-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3007/10-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2015 10-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3003/10-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2015 10-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3005/10-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-07-2015 10-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3004/10-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2987/09-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
09-07-2015 09-07-2015 Δ.Ε.Δ. Β1 1093475 ΕΞ 2015 Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την άσκηση και το χειρισμό των ένδικων μέσων που ασκούνται κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί προσφυγών κατά ρητών ή σιωπηρών αποφά...
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2992 / 9-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2990 / 9-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2991 / 9-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2981 / 9-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2984/09-07-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2989/09.07.2015 ΚΦΑΣ
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2988/09.07.2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2986/09-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2985/09-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2982/09-07-2015 Κ.Β.Σ.
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2993/09-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2983/09-07-2015 Κ.Β.Σ.
09-07-2015 09-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 33/09-07-2015 Φ.Π.Α.
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 16 / 8-7-2015 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2975 / 8-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2980 / 8-7-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 18 / 8-7-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 14 / 8-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2 / 8-7-2015 Κ.Β.Σ.
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1 / 8-7-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 1/8-7-2015
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2977/08-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2976/08-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2978/08-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2979/08-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 17 / 8-7-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
08-07-2015 08-07-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 15 / 8-7-2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
07-07-2015 07-07-2015 ΔΤ: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/07/2015: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών
07-07-2015 07-07-2015 ΔΤ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
07-07-2015 07-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2972 / 7-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2015 07-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2974 / 7-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2015 07-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2973 / 7-7-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2015 07-07-2015 ΠΟΛ. 1142/02-07-2015 Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.
07-07-2015 07-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2966/7-7-15 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 75 Ν 2238/1994
07-07-2015 07-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2967/7-7-15 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
07-07-2015 07-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2968/07-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2015 07-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2971/07-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2015 07-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2970/07-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2015 07-07-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2969/07-07-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-07-2015 06-07-2015 ΠΟΛ. 1146/03-07-2015 Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπό εκκαθάριση εταιρειών