Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 660/28-03-2014 ΦΑΠ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 656/28-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 658/28-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 657/28-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 655/28-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ* ΦΠΑ * ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 642/28-03-2014 ΚΒΣ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 644/28-03-2014 ΚΒΣ
28-03-2014 28-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 643/28-03-2014 ΚΒΣ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 615/27-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 626 / 27-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 614 / 27-3-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 613 / 27-3-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 149 / 27-3-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
27-03-2014 27-03-2014 ΠΟΛ. 1084/ 24-03-2014 Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση και θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών.
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 627/27-03-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 620/27-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 623/27-03-2014 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 625/27-03-2014 ΚΒΣ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 624/27-03-2014 ΦΠΑ, ΚΒΣ, ΕΦΚ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 619/27-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 617/27-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 618/27-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 616/27-03-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 621/27-03-2014 ΚΒΣ
27-03-2014 27-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 622/27-03-2014 ΚΒΣ
26-03-2014 26-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 612/26-03-2014 ΦΑΠ
26-03-2014 26-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 611/26-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
26-03-2014 26-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 609 / 26-3-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
26-03-2014 26-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 610 / 26-3-2014 ΚΒΣ
26-03-2014 26-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 608 / 26-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 604/24-03-2014 ΦΑΠ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 606/24-03-14 ΕΕΤΑ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 603/24-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 148 / 24-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 147 / 24-3-2014 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 605/24-3-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
24-03-2014 24-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 607/24-03-14 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 408 / 21-3-2014 ΦΠΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 599/21-03-2014 ΚΦΑΣ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 14/21-03-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 602/21-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 596/21.03.14 Κ.Β.Σ 2013
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 597 / 21-3-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 593 / 21-3-2014 ΚΒΣ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 593 / 21-3-2014 ΚΒΣ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 600/21-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 601/21-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 595/21-03-2014 Κ.Φ.Α.Σ.
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 594/21-03-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-03-2014 21-03-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 598/21-03-2014 ΕΙΚΟΝΙΚΑ * ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΦΠΑ * ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ