Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4307/15-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4306/15-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4274/15-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4275/15-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΤ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/12/2014: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ "MONEY SHOW 2014" ΣΤΟ ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4267/15-12-2014 EIΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4281/15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4269/15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4262 / 15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4304 / 15-12-2014 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4303 / 15-12-2014 ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4302 / 15-12-2014 ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4268 / 15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4282/15-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4283/15-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4292 / 15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4291 / 15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4264 / 15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4263 / 15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4258 / 15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4257 / 15-12-2014 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΤ: Σχετικά με την αποζημίωση για το θάνατο του οπλίτη Φώτη Ανδρικόπουλου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/12/2014: Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την αποζημίωση για το θάνατο του οπλίτη Φώτη Ανδρικόπουλου.
15-12-2014 15-12-2014 ΔΤ: Διευκρινίσεις για ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/12/2014: Διευκρινίσεις για ΕΝ.Φ.Ι.Α. Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και την αποφυγή παρερμηνειών η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξέδωσε εγκύκλιο ...
15-12-2014 15-12-2014 ΔΤ: Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/12/2014: Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4295/15-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4300/15-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4299/15-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4298/15-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4297/15-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4296/15-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4270/15-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4294/15-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4293/15-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4290/15-12-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4285/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4260/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4284/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4266/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4265/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4254/15-12-2014 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4256/15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4279/15-12-2014 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ – ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4280/15-12-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 83/15-12-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 86/15-12-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 85/15-12-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 84/15-12-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
15-12-2014 15-12-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4259/15-12-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4315/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
15-12-2014 15-12-2014 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4316/15-12-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ