Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 255 / 9-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 211 / 9-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
09-08-2016 09-08-2016 ΔΤ: ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ POS ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/08/2016: Κοινή Συνέντευξη Τύπου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σχετικά με κοινή επιχείρηση ανεύ...
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 208/09-08-16 ΦΠΑ
09-08-2016 09-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 210/09-08-16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 206 / 8-8-2016 ΦΠΑ
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 253 / 8-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 252 / 8-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 251 / 8-8-2016 Ε.Ε.Τ.Α.
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΑΦ Β 1118024 ΕΞ 2016: Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσ.. Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.δ.12...
08-08-2016 08-08-2016 ΔΕΑΦ Β 1118027 ΕΞ 2016: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια.... Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013.
05-08-2016 05-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 250/05.08.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-08-2016 05-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 205 / 5-8-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ
05-08-2016 05-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 249 / 5-8-2016 ΔΩΡΕΑ
05-08-2016 05-08-2016 ΔΤ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Δελτίο Τύπου 05-08-2016: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
04-08-2016 04-08-2016 Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης 2016 Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης 2016
04-08-2016 04-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 203/4-8-16 ΚΦΑΣ
04-08-2016 04-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 204 / 4-8-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
04-08-2016 04-08-2016 ΔΤ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 04-08-2016: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
04-08-2016 04-08-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 204 / 4-8-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
03-08-2016 03-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 245 / 3-8-2016 ΑΝΑΣΤΟΛΗ
03-08-2016 03-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 248 / 3-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-08-2016 03-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 247 / 3-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
03-08-2016 03-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 246 / 3-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-08-2016 02-08-2016 ΠΟΛ.1113/ 25-07-2016 Κατάργηση της ΠΟΛ 1228/2015.
02-08-2016 02-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 244/2-8-2016 ?????
02-08-2016 02-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 240 / 2-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-08-2016 02-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 243 / 2-8-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-08-2016 02-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 242 / 2-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
02-08-2016 02-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 241 / 2-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 236/01.08.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 235/01.08.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 234 / 1-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 238 / 1-8-2016 ΤΕΛΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ-ΦΠΑ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-08-2016 01-08-2016 Δ.Τ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Δελτίο Τύπου 01-08-2016: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 237 / 1-8-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-08-2016 01-08-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 239 / 1-8-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΛ Ε 1114839 ΕΞ 2016: Δημόσια Ανακοίνωση της FATF - Ιούνιος 2016 ΔΕΛ Ε 1114839 ΕΞ 2016: Δημόσια Ανακοίνωση της FATF - Ιούνιος 2016
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2769/29-07-2016 ΚΒΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2770/29-07-2016 ΦΠΑ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 232/29.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2763/29-07-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2765/29-07-2016 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2764/29-07-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2761/29-07-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2762/29-07-2016 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2771 / 29-7-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2758 / 29-7-2016 ΚΒΣ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2760 / 29-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
29-07-2016 29-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2759 / 29-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ