Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1684/27-12-2016 ΦΠΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1682/27-12-2016 ΦΠΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1680/27-12-2016 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1681/27-12-2016 ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 2523/97
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1679/27-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΑΡΘΡΟ 28§3 Ν. 2238/94
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 199/27-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4504/27-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-12-2016 27-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1700/27-12-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4634/27-12-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4502/27-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4501/27-12-2016 ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΤΜ
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1706/27-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-12-2016 27-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1703/27-12-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
27-12-2016 27-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1701/27-12-2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
27-12-2016 27-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1697/27-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
27-12-2016 27-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1699/27-12-2016 ΚΒΣ-ΦΠΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
27-12-2016 27-12-2016 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1698/27-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
23-12-2016 23-12-2016 ΠΟΛ. 1196/22-12-2016 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 1012668/590/198/0014 ΠΟΛ.1250/1998
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4486/23-12-2016 ΦΠΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4487/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΚΒΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4451/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4485/23-12-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4484/23-12-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4461/23-12-2016 ΚΒΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4460/23-12-2016 ΚΒΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1665/23.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4450/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1674/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1667/23-12-2016 Κ.Β.Σ. – Φ.Π.Α.
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1666/23.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1659/23-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1664/23.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1663/23.12.2016 ΚΒΣ,ΕΙΣΟΔΗΜΑ,ΦΠΑ,ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2523/97
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1662/23.12.2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1657/23-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1658/23-12-2016 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΤ: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/12/2016: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4452/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4467/23-12-2016 ΕΕΤΗΔΕ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ ΕΝΔ ΠΡΟΣΦ 4466/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4455/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4454/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4453/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 541/23-12-2016 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 198/23-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4449/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 198/23-12-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1669/23-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡ. 54 του Ν.4174/2013)
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1668/23-12-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡ. 54 του Ν.4174/2013)
23-12-2016 23-12-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4481/23-12-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ