Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-11-2015 26-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4543/26-11-2015 Κ.Β.Σ.
26-11-2015 26-11-2015 Δ. ΟΡΓ. Α 1147893 ΕΞ 2015: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την συμπλήρωση, ...
26-11-2015 26-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 224 / 26-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
26-11-2015 26-11-2015 ΠΟΛ. 1253/25-11-2015 ΠΟΛ. 1253/25-11-2015: Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο Δήμο Λευκάδας.
25-11-2015 25-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 223 / 25-11-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
25-11-2015 25-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4541/25-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2015 25-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4542/25-11-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-11-2015 25-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 94/25-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
25-11-2015 25-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 95/25-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4537 / 24-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 220 / 24-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 222 / 24-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 221 / 24-11-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 213 / 24-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ.
24-11-2015 24-11-2015 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4540/24-11-2015 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ-ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4539/24.11.2015 Κ.Β.Σ. & Φ.Π.Α.
24-11-2015 24-11-2015 ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9.960.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΤ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 9.960.000 ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015:Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015... Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας.
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4534/24-11-2015 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν.4321/2015
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4538/24-11-15 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4536/24-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
24-11-2015 24-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4535/24-11-2015 ΕΙΚΟΝΙΚΑ-Κ.Β.Σ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4511 / 23-11-2015 ΦΠΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 215 / 23-11-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 217 / 23-11-2015 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 216 / 23-11-2015 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4513 / 23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4514 / 23-11-2015 εισοδημα
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4512 / 23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4532/23-11-2015 ΚΒΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4504/23-11-2015 ΚΒΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4510/23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4533/23-11-2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
23-11-2015 23-11-2015 Δ.ΟΡΓ.Α 1148493 ΕΞ2015: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1036682 ... Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί...
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 93/23-11-2015 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 66/23-11-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4530/23-11-2015 Φ.Π.Α.
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4531/23-11-15 Κ.Φ.Α.Σ.
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4525/23-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4529/23-11-2015 Φ.Π.Α.
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4528/23-11-2015 ΦΠΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4527/23-11-2015 ΦΠΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4526/23-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4520/23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4524/23-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4523/23-11-2015 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4522/23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4521/23-11-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4500/23-11-2015 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
23-11-2015 23-11-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 4501/23-11-2015 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ