Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 163 / 26-1-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 147 / 26-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 164 / 26-1-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143 / 26-1-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 146 / 26-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 166 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145 / 26-1-2016 ΦΠΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159 / 26-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 36 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Ε.Ε.Τ.Α.
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 35 / 26-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 167/26-01-2016 Λογιστική Διαφορά μη καταβολής Ασφαλ. Εισφορών
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 168/26-01-2016 Λογιστική Διαφορά μη καταβολής Ασφαλ. Εισφορών
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 166 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 166 / 26-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-01-2016 26-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159 / 26-1-2016 ΕΝΦΙΑ 2015
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΠΟΛ. 1009/18-01-2016 ΠΟΛ. 1009/18-01-2016: Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντ...
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135/25-01-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * ΚΒΣ * ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ * ΦΠΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 130 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140 / 25-1-2016 Φ.Π.Α.
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141 / 25-1-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 138 / 25-1-2016 Κ. Β. Σ.
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΑΦ Β 1008055 /19-01-2016 Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξε...
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 34 / 25-1-2016 ΜΗΤΡΩΟ-Φ.Π.Α.
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 33 / 25-1-2016 Κ.Β.Σ.
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 133 / 25-1-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129 / 25-1-2016 Κ.Β.Σ.
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 32 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 16 / 25-1-2016 Φ.Π.Α.
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 31 / 25-1-2016 Φ.Π.Α. –ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 30 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6 / 25-1-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-01-2016 25-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135 / 25-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
22-01-2016 22-01-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/01/2016: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 14 / 22-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 101 / 22-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΆΡΘΡΟΥ 8§12 Ν.1882/1990
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 103 / 22-1-2016 ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΆΡΘΡΟΥ 8§12 Ν.1882/1990, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 102 / 22-1-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 126 / 22-1-2016 ΚΒΣ
22-01-2016 22-01-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 127/22-01-2016 ΕΝΦΙΑ