Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 570/20-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 572/20-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 571/20-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 170/20-01-2017 ΕΝΦΙΑ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 569/20-01-2017 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 568/20-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153/20-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 169/20-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ & ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154/20-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΑΦ Β΄1008198 ΕΞ 2017: Κοινοποίηση της αριθ.249/2016 γνωμοδότησης του Νομικού.. ΔΕΑΦ Β΄1008198 ΕΞ 2017: Κοινοποίηση της αριθ.249/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολόγηση του αποθεματικού ανώνυμης εταιρείας, το οποίο σχηματίσθηκ...
20-01-2017 20-01-2017 Δ.ΟΡΓ.Α 1172597 ΕΞ 2016: Τροποποίηση... Δ.ΟΡΓ.Α 1172597 ΕΞ 2016: «Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29-1-2016 (Β΄ 295) αποφάσεων του Γενικού Γρα...
20-01-2017 20-01-2017 ΔΤ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/01/2017: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 567/20-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
20-01-2017 20-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 21/20-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 566/20-01-2017 Πρόστιμο Άρθρ.54 ΚΦΔ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 565/20-01-2017 Εισόδημα
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 564/20-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 563/20-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 562/20-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 561/20-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 560/20-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.AIT.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 17/20-1-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 166/20-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 165/20-01-2017 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 164/20-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 163/20-01-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 20/20-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19/20.01.17 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 19/20-01-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 18/20-01-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛ. ΜΕΤΡΩΝ 3/20-01-2017 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 158/20-01-2017 ΕΝΦΙΑ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156/20-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155/20-01-2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 159/20-1-2017 Κ.Φ.Δ.
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 585/20-01-2017 ΕΝΦΙΑ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 584/20-01-2017 ΕΝΦΙΑ
20-01-2017 20-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 168/20-01-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-01-2017 20-01-2017 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 167/20-01-2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 162/20-1-2017 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161/20-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
20-01-2017 20-01-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 160/20-1-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 556/19-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 559/19-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 558/19-01-2017 ΕΝΦΙΑ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 557/19-01-2017 ΕΝΦΙΑ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 552/19-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 555/19-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 554/19-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-01-2017 19-01-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 553/19-01-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ