Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 578 / 31-5-2016 Φ.Π.Α.
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 577 / 31-5-2016 Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ. – Κ.Φ.Δ.
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 576 / 31-5-2016 Κ.Β.Σ.
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2021 / 31-5-2016 Φ.Π.Α.
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 574 / 31-5-2016 ΕΝΦΙΑ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 573 / 31-5-2016 ΕΝΦΙΑ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΑΦ Β΄1081630 ΕΞ 2016/26-05-2016: Οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται... ΔΕΑΦ Β΄1081630 ΕΞ 2016/26-05-2016: Οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
31-05-2016 31-05-2016 ΔΤ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/05/2016: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ 1.1.2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
31-05-2016 31-05-2016 ΠΟΛ. 1064/30-05-2016 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγ...
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2019 / 31-5-2016 φ.π.α.
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2022 / 31-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2019 / 31-5-2016 φ.π.α.
31-05-2016 31-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2022 / 31-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 69 / 30-5-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 108 / 30-5-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2015 / 30-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2002 / 30-5-2016 EIΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2001 / 30-5-2016 KΦΑΣ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1999 / 30-5-2016 EIΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2018/30-05-2016 ΕΝΦΙΑ
30-05-2016 30-05-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2009/30-05-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2011/30-05-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 Δ.Ε.Δ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2010/30-05-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2008 / 30-5-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2014 / 30-5-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2013 / 30-5-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2012 / 30-5-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2006 / 30-5-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2007 / 30-5-2016 EIΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2005 / 30-5-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2000 / 30-5-2016 ΜΗΤΡΩΟ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2004 / 30-5-2016 Κ.Β.Σ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2003 / 30-5-2016 Κ. Β. Σ.
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2016 / 30-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2017 / 30-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2017 / 30-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
30-05-2016 30-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2016 / 30-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 566 / 27-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 565 / 27-5-2016 ΦΠΑ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 564 / 27-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 563 / 27-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 125 / 27-5-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1988 / 27-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 562 / 27-5-2016 ΦOΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 561 / 27-5-2016 ΦOΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 560 / 27-5-2016 ΦOΡΟΣ ΔΩΡΕΑΣ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 559 / 27-5-2016 Φ.Π.Α..-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 558 / 27-5-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Φ.Π.Α..-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 527 / 25-5-2016 ΦΜΑΠ
27-05-2016 27-05-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1993/27-05-2016 Μερικός Έλεγχος Εισοδήματος, Προσαύξηση Περιουσίας