Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2238/21-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5968/21-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5967/21-11-2017 ΕΝΦΙΑ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5966/21-11-2017 ΚΦΑΣ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5965/21-11-2017 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2236/21-11-2017 Κ.Β.Σ.
21-11-2017 21-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2237/21-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡ. 54 Ν.4174/2013)
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5964/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5959/20-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5963/20-11-2017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ (Φ.Α.Π)
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5962/20-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5961/20-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5960/20-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5955/20-11-2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5958/20-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5957/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5956/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ – ΚΒΣ - ΦΠΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2235/20-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5954/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ - ΦΠΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5953/20-11-2017 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5952/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2231/20-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ. (ΑΡ. 54 Ν.4174/2013)
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2234/20-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2233/20-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/2013
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2232/20-11-2017 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Μ.Υ. (ΑΡ. 54 Ν.4174/2013)
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2230/20-11-2017 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΒΣ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
20-11-2017 20-11-2017 ΑΠΟΦ ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2229/20-11-2017 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ-ΑΡΘΡΟ 6-ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡ 8§12 Ν. 1882/1990 ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2225/20-11-2017 ΦΠΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2228/20-11-2017 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2227/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2226/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2221/20-11-2017 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Β.Σ.
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2224/20-11-2017 ΚΒΣ ΕΙΚΟΝΙΚΑ 2003
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2223/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2222/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2216/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2220/20-11-2017 ΕIΣΟΔΗΜΑ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2219/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2218/20-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2217/20-11-2017 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
20-11-2017 20-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 179/20-11-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5949/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5951/17-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5950/17-11-2017 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5946/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Δήλωση Ν.4446/2016
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5948/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5947/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Δήλωση Ν.4446/2016
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5943/17-11-2017 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5945/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, ΚΒΣ, Πρόστιμο ΦΠΑ άρθ 6§1 ν.2523/97
17-11-2017 17-11-2017 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 5944/17-11-2017 ΕΙΣΟΔΗΜΑ