Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 165/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 164/13-12-13 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 155/13-12-2013 ΚΒΣ ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 161/13-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 156/13-12-2013 ΚΒΣ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 153/13-12-2013 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 154/13-12-2013 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
13-12-2013 13-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 152/13-12-2013 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 149/12-12-2013 Φ.Α.Π.
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 150/12-12-2013 Φ.Α.Π.
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 148 / 12-12-2013 ΚΒΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 212 / 12-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 208 / 12-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 211 / 12-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 210 / 12-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
12-12-2013 12-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209 / 12-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 143/11-12-2013 ΚΒΣ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 207 / 11-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 144/11-12-2013 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 145/11-12-2013 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 147/11-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-12-2013 11-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 146/11-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-12-2013 10-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 141/10-12-2013 ΚΦΑΣ
10-12-2013 10-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 206 / 10-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
10-12-2013 10-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 140/10-12-2013 ΦΠΑ
10-12-2013 10-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 142/10-12-2013 ΚΒΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 139/09-12-2013 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 137/09-12-2013 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 138/09-12-2013 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 197 / 9-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 136/09-12-2013 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 205 / 9-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 199 / 9-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 204 / 9-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 203 / 9-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 202 / 9-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 201 / 9-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 200 / 9-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
09-12-2013 09-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 198 / 9-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 135/6-12-2013 ΚΒΣ
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 130/06-12-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 134/06-12-13 ΦΑΠ
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 133/06-12-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 132/06-12-13 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
06-12-2013 06-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 131/06-12-2013 Φ.Α.Π.
05-12-2013 05-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 128/05-12-2013 ΦΑΠ
05-12-2013 05-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 129/05-12-2013 ΦΑΠ
05-12-2013 05-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 158 / 5-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2013 05-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 157 / 5-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
05-12-2013 05-12-2013 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 192 / 5-12-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ