Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
28-08-2014 28-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2519 / 28-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-08-2014 28-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2518 / 28-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-08-2014 28-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2522/28-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-08-2014 28-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2524/28-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-08-2014 28-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2523/28-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
28-08-2014 28-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2521/28-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2014 26-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 220 / 26-8-2014 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
26-08-2014 26-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2510 / 26-8-2014 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ
26-08-2014 26-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2515 / 26-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2014 26-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2511/26-08-2014 ΦΠΑ
26-08-2014 26-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2514/26-08-2014 ΕΕΤΗΔΕ
26-08-2014 26-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2513/26-08-2014 ΕΕΤΗΔΕ
26-08-2014 26-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2512/26-08-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 & 9 Ν. 2523/1997
24-08-2014 24-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2460/24-08-2014 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2505 / 22-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2506 / 22-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2504/22-8-14 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΕΛΗ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2503/22-8-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2501 / 22-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2498 / 22-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2500 / 22-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2499 / 22-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2508 / 22-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΚΒΣ, ΦΠΑ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 219 / 22-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2507/22-08-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 5 Ν. 2523/1997
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2502/22-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-08-2014 22-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2509/22-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-08-2014 21-08-2014 ΔΤ: Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων 7-7-14/17-8-14 Δελτίο Τύπου 21/08/2014: Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων 7-7-14/17-8-14
21-08-2014 21-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2491 / 21-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-08-2014 21-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 218 / 21-8-2014 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
21-08-2014 21-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2497/21-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
21-08-2014 21-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2493 / 21-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-08-2014 21-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2492 / 21-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-08-2014 21-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2495 / 21-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-08-2014 21-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2494 / 21-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
21-08-2014 21-08-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 217/21-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
21-08-2014 21-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2496/21-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-08-2014 20-08-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216/20-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
20-08-2014 20-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2490 / 20-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΜΒΑΣΜΑ
20-08-2014 20-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2489 / 20-8-2014 Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
20-08-2014 20-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2487/20-8-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-08-2014 20-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2488/20-8-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
20-08-2014 20-08-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 216/20-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΤ: Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων 7-7-14/10-8-14 Δελτίο Τύπου 19/08/2014: Συνοπτικά αποτελέσματα μερικών επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία της χώρας.
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2479 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2484 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2483 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2486 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2485 / 19-8-2014 Φ.Π.Α.
19-08-2014 19-08-2014 ΠΟΛ. 1194/14-08-2014 Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιου...