Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-05-2015 27-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2193/27-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – Φ.Π.Α.- ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡ. 8 Ν.1882/1990
27-05-2015 27-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 28/27-05-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
27-05-2015 27-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 31/27-05-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
27-05-2015 27-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 30/27-05-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
27-05-2015 27-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 29/27-05-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
27-05-2015 27-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 27/27-05-2015 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2166 / 26-5-2015 ΚΦΑΣ
26-05-2015 26-05-2015 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορ/κου έτους 2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. φορολογικού έτους 2014.
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2172/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2171/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2179 / 26-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2170/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2169/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2168/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
26-05-2015 26-05-2015 ΠΟΛ. 1106/19-05-2015 ΠΟΛ. 1106/19-05-2015: Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων1-17του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)
26-05-2015 26-05-2015 ΔΤ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/05/2015: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2182/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2165/26.05.2015 ΚΒΣ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2181/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ)
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2167/26-05-2015 Φ.Π.Α. - ΠΡΟΣΤΙΜΟ Άρθρου 54 Ν. 4174/2013
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2176/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2178/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2177/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2173/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2175/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2174/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-05-2015 26-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2180/26-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2149 / 25-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2150 / 25-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2159/25.05.2015 Φ.Π.Α
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2161/25.05.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘ.
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2160/25.05.2015 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘ.
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2155/25-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2158/25-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2157/25-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2156/25-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2151/25-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2154/25-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2153/25-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2152/25-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2164 / 25-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2163 / 25-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
25-05-2015 25-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2162 / 25-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
22-05-2015 22-05-2015 ΔΤ: 12.230.000 ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 12.230.000 ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.
22-05-2015 22-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2141 / 22-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2015 22-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2142 / 22-5-2015 ΚΒΣ
22-05-2015 22-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2139 / 22-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2015 22-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2140 / 22-5-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2015 22-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2148/22-05-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
22-05-2015 22-05-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2143 / 22-5-2015 ΕETHΔΕ