Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-08-2015 27-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3391 / 27-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-08-2015 27-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3385 / 27-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-08-2015 27-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3389 / 27-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-08-2015 27-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3388 / 27-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-08-2015 27-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3387 / 27-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-08-2015 27-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3386 / 27-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-08-2015 27-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3383 / 27-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-08-2015 27-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3384 / 27-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-08-2015 27-08-2015 ΔΤ: ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ 13% ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/08/2015: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ 13% ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
27-08-2015 27-08-2015 ΠΟΛ. 1182/11-08-2015 - ΠΟΛ. 1191/11-08-2015 ΠΟΛ. 1182/11-08-2015: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS». <br><br> ΠΟΛ. 1191/11-08-2015: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α...
27-08-2015 27-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 12 / 27-8-2015 Κ.Β.Σ.
27-08-2015 27-08-2015 ΠΟΛ. 1180/12-08-2015 ΠΟΛ. 1180/12-08-2015: Τροποποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23-12-2013 (ΦΕΚ Β΄3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλε...
27-08-2015 27-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3382/27-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-08-2015 27-08-2015 ΔΤ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 5.300 ΛΙΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/08/2015: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 5.300 ΛΙΤΡΩΝ
27-08-2015 27-08-2015 ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΠ και Ε9 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/08/2015: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9
27-08-2015 27-08-2015 ΔΤ: 5.609 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ: 17.8.2015 ΕΩΣ 23.8.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/08/2015: 5.609 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ: 17.8.2015 ΕΩΣ 23.8.2015
27-08-2015 27-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3394/27-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3370 / 26-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3372 / 26-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3371 / 26-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3368 / 26-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3369 / 26-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΠΟΛ. 1186/25-08-2015 ΠΟΛ. 1186/25-08-2015: Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για το φορολογικό έτος 2014 μετά...
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3375/26-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3378/26-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3376/26-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3381 / 26-8-2015 ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3374/26-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3373/26-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 63 / 26-8-2015 Φ.Ε.Ν.Π. (Ν.2238/1994), ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2004 [ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003 (01/01/2003 – 31/12/2003)]
26-08-2015 26-08-2015 ΠΟΛ. 1163/23-07-2015 Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.
26-08-2015 26-08-2015 ΠΟΛ. 1185/19-08-2015 ΠΟΛ. 1185/19-08-2015: Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της...
26-08-2015 26-08-2015 ΔΤ: 3 ΑΔΗΛΩΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ. ΑΡΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ... ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/08/2015: ΤΡΕΙΣ ΑΔΗΛΩΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ. ΑΡΝΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3377/26-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3380/26-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3379/26-08-15 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3359/26-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3364/26-08-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3363/26-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3362/26-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3361/26-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3360/26-08-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3365/26-08-2015 Κ.Φ.Α.Σ.
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3367/26-08-2015 Κ.Β.Σ.
26-08-2015 26-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3366/26-08-2015 Κ.Φ.Α..Σ.
25-08-2015 25-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 11 / 25-8-2015 ΚΒΣ
25-08-2015 25-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 62 / 25-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
25-08-2015 25-08-2015 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 61 / 25-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ
25-08-2015 25-08-2015 ΠΟΛ. 1184/21-08-2015 ΠΟΛ. 1184/21-08-2015: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013
24-08-2015 24-08-2015 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3334 / 24-8-2015 ΕΙΣΟΔΗΜΑ