Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 247 / 16-10-2014 ΦΠΑ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 242 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 245 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 244 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 243 / 16-10-2014 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΒΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΑΠΟΦ. ΕΠΙ ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 251/16-10-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΤ: ΕΝΦΙΑ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/10/2014: ΕΝΦΙΑ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΕ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3176/16-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-Ε.Φ.Α
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3177/16-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3178/16-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
16-10-2014 16-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3179/16-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
15-10-2014 15-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3167/15-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-10-2014 15-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3165/15-10-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-10-2014 15-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3168/15-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
15-10-2014 15-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3169/15-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
15-10-2014 15-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3166/15-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΦΑ, ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ
15-10-2014 15-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΔΙΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΩΝ 69/15-10-2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΤ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ.
14-10-2014 14-10-2014 Πρόσκληση για Προϊσταμένους τελων. αρχών ΓΔΤΕΦΚ Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων τελωνειακών αρχών της ΓΔΤΕΦΚ της ΓΓΔΕ.
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3160/14-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3163/14-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3162/14-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3161/14-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3150/14-10-2014 ΦΠΑ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3152/14-10-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3151/14-10-2014 ΦΠΑ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3148/14-10-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3149/14-10-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3155 / 14-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
14-10-2014 14-10-2014 Πρόσκληση θέσεων Προϊσταμένων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων, του Γ.Χ.Κ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και επιπέδου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης ...
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3157/14-10-2014 ΦΜΑ
14-10-2014 14-10-2014 Πρόσκληση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΕ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Φορολογ...
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3154/14-10-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3159/14-10-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3158/14-10-14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3164/14-10-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3318/14-10-2014 ΚΒΣ, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3153/14-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ * Ε.Φ.Α * Φ.Α.Π * Φ.Μ.Α.Π * Ε.Τ.Α.Κ
14-10-2014 14-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3156/14-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-10-2014 13-10-2014 ΠΟΛ. 1222/10-10-2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223Α’).
13-10-2014 13-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3136/13-10-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-10-2014 13-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3135/13-10-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
13-10-2014 13-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3138/13-10-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
13-10-2014 13-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3121/13.10.14 ΤΥΧΟΝ ΟΦΕΙΛΗ
13-10-2014 13-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3134/13-10-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
13-10-2014 13-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3133/13-10-2014 EIΣΟΔΗΜΑ
13-10-2014 13-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3123/13.10.2014 Κ.Β.Σ
13-10-2014 13-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3122/13.10.2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔ.
13-10-2014 13-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3127/13-10-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-10-2014 13-10-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 3128/13-10-14 ΕΙΣΟΔΗΜΑ