Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 179 / 8-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
08-07-2016 08-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 181 / 8-7-2016 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΤ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/07/2016: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
07-07-2016 07-07-2016 Πρόσκληση για θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπ. Διεύθυνσης ΓΓΔΕ 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ...
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 784/07-07-2016 Φ.Π.Α.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 785/07-07-2016 Φ.Π.Α.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 99 / 7-7-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2499 / 7-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν.4337/2013
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 779 / 7-7-2016 ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/13
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 783 / 7-7-2016 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2498 / 7-7-2016 Κ.Β.Σ.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2501 / 7-7-2016 Κ.Β.Σ.- Πρόστιμο άρθρ. 54 παρ. ιθ΄ και 2γ΄Ν.4174/2013
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2500 / 7-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΒΣ ΦΠΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΠΟΛ. 1095/30-06-2016 ΠΟΛ. 1095/30-06-2016: Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στη...
07-07-2016 07-07-2016 ΠΟΛ. 1096/04-07-2016 ΠΟΛ. 1096/04-07-2016: Συμπλήρωση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων – ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ...
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 794 / 7-7-2016 K.Β.Σ.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 796 / 7-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΜΑΠ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 795 / 7-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΦΠΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 780 / 7-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 781 / 7-7-2016 Κατηγορία Φόρου ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 788 / 7-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 806 / 7-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 805 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΦΠΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 804 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – Α.Ε.Π.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 803 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 802 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΒΣ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 801 / 7-7-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 800 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΑΡΘΡΟ 4 Ν.2523/97
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 799 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 798 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 797 / 7-7-2016 ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 793 / 7-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 792 / 7-7-2016 ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 791 / 7-7-2016 Φ.Π.Α.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 790 / 7-7-2016 Φ.Π.Α.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 789 / 7-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178 / 7-7-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 178/07.07.2016
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 787 / 7-7-2016 ΚΒΣ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 786 / 7-7-2016 ΚΒΣ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 782 / 7-7-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 805 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΦΠΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 806 / 7-7-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 797 / 7-7-2016 ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 804 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ – Α.Ε.Π.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 803 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 802 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΒΣ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 801 / 7-7-2016 Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 800 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΑΡΘΡΟ 4 Ν.2523/97
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 799 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ
07-07-2016 07-07-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 798 / 7-7-2016 ΕΛΕΓΧΟΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΟ