Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 215 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2475 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2474 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2473 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2472 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2482 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2481 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2480 / 19-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2478/19-08-2014 Φ.Π.Α.
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2476/19-08-2014 Φ.Π.Α.
19-08-2014 19-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2477/19-08-2014 Φ.Π.Α.
18-08-2014 18-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2471/18.08.14 ΑΕΠ Κ.Β.Σ 2010
18-08-2014 18-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2470 / 18-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2468/14-08-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2469/14-08-2014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 214 / 14-8-2014 ΑΝΑΣΤΟΛΗ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2465/14-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2464/14-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2463/14-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2467/14-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2466/14-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2462/14-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
14-08-2014 14-08-2014 Ωράριο Φ.Α.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, ενόψει της μετάπτωσης των μηχανογραφικών δεδομένων των τέως Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Δ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στα μηχανογραφικά δ...
14-08-2014 14-08-2014 Ωράριο Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών μεταφοράς του αρχείου της τέως Δ.Ο.Υ. Α’ Ηρακλείου και τακτοποίησης αυτού σε κτίριο, που έχει μισθωθεί από τ...
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2460/14-08-2014 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 211/14-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2461/14-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2459/14-08-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 213/14-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
14-08-2014 14-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 212/14-08-2014 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13-08-2014 13-08-2014 ΠΟΛ. 1192/12-08-2014 Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επ...
13-08-2014 13-08-2014 ΠΟΛ. 1191/12-08-2014 Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), ...
13-08-2014 13-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2457 / 13-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
13-08-2014 13-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2458 / 13-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
13-08-2014 13-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2455 / 13-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
13-08-2014 13-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2456 / 13-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
13-08-2014 13-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2454 / 13-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-08-2014 13-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2450 / 13-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-08-2014 13-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2449 / 13-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-08-2014 13-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2453 / 13-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-08-2014 13-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2452 / 13-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
13-08-2014 13-08-2014 ΠΟΛ. 1188/01-08-2014 Τροποποίηση της Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/05-12-2013 ( ΦΕΚ 3119 Β΄) “Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπ...
13-08-2014 13-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2451 / 13-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-08-2014 12-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 209 / 12-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
12-08-2014 12-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 210 / 12-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-08-2014 11-08-2014 Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τ...
11-08-2014 11-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2442 / 11-8-2014 ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΒΣ
11-08-2014 11-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2445 / 11-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-08-2014 11-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2444 / 11-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
11-08-2014 11-08-2014 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 2443 / 11-8-2014 ΕΙΣΟΔΗΜΑ