Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1594/02-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174 ΠΕΡΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΦΕ
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1590/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1592/03-03-2018 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1591/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1588/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1589/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1585/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1587/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1586/02-03-2018 Φ.Μ.Α
02-03-2018 02-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1584/02-03-2018 Φ.Μ.Α
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1580/1-3-2018 Πρόστιμο ν.4174/2013 - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1579/1-3-2018 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΦΠΑ, πρόστιμα ν.4174/2013 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1576/1-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1578/1-3-2018 ΦΜΑ - Απαλλαγή α’ κατοικίας
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1577/1-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1575/1-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1572/1-3-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1574/1-3-2018 Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών - Απαράδεκτη
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1573/1-3-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1571/01-03-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1570/01-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 541/01-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 542/01-03-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 539/01-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΦΠA – ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 540/01-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 538/01-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ – ΦΠA – ΚΦΔ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 537/01-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 534/01-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 536/01-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 535/01-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 89/01-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 91/1-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 90/1-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 88/01-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1582/1-3-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ –ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΚΩΝ - Εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 ν.3986/2011
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1583/1-3-2018 Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών - Απαράδεκτη
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1568/01-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1581/1-3-2018 Πρόστιμο ν.4174/2013 - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1569/01-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 50/1-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1567/01-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
01-03-2018 01-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 49/1-3-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1554/28-2-2018 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1556/28-2-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1555/28-2-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 84/28-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 87/28.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 86/28.02.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 85/28-02-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
28-02-2018 28-02-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 48/28-02-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ