Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1751/16-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1749/16-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1746/16-03-2018 Φ.Μ.Α
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1748/16-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1747/16-03-2018 Φ.Μ.Α
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1744/16-03-2018 Φ.Μ.Α
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1745/16-03-2018 Φ.Μ.Α
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1742/16-03-2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΦΙΑ
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1743/16-03-2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΦΙΑ ν.4446/16
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1739/16-03-2018 ΕΝ.Φ.Ι.Α & ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1741/16-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1740/16-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1737/16-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1738/16-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ Ν.4337/2015
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1735/16-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1736/16-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1733/16-03-2018 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
16-03-2018 16-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1734/16-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
15-03-2018 15-03-2018 Δ.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 632/15-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Φ.Δ. (ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013)
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 633/15-03-2018 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 630/15-03-2018 Κ.Φ.Δ.
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 631/15-03-2018 Φ.Α.Π.
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 627/15-03-2018 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 629/15-03-2018 Κ.Φ.Δ.
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 628/15-03-2018 Κ.Φ.Δ.
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 625/15-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 626/15-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΚΒΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 98/15.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99/15.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 96/15-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 97/15.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 107/15.03.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 108/15.03.18 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 105/15-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 106/15-03-2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 102/15-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 104/15-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 103/15-3-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 100/15.03.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 101/15-03-2018 ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ 24/15-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1730/15-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1732/15-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1731/15-03-2018 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘ. 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1727/15-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/08/2013
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1729/15-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1728/15-03-2018 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1725/15-03-2018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1726/15-03-2018 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/08/2013
15-03-2018 15-03-2018 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1723/15-03-2018 ΕΙΣΟΔΗΜΑ