Κατάσταση δημοσιεύσεων

Επιλέξτε Κατηγορία... Όλες οι δημοσιεύσεις RSS
Ημερομηνία
Ενημέρωσης
Ημερομηνία
Δημoσίευσης
Τίτλος Περιγραφή
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1591 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 403 / 27-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α.)
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1579 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2010
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 402 / 27-4-2016 ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α.)
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1580 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ 2013
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1581 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΕ 2012
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1582 / 27-4-2016 ΚΒΣ ΕΛΠ 2015
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1596 / 27-4-2016 ΚΒΣ
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1594 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% 2012,2015
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1584 / 27-4-2016 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1595/27-4-2016 ΕΝ.Φ.Ι.Α.
27-04-2016 27-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1601 / 27-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΦΠΑ-Κ.Β.Σ.
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 397 / 26-4-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 396 / 26-4-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 395 / 26-4-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 394 / 26-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 393 / 26-4-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 381 / 26-4-2016 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 380 / 26-4-2016 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 385 / 26-4-2016 Ν.2238/94,2859/00
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 392 / 26-4-2016 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 391 / 26-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 390 / 26-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΕΤΗΔΕ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 389 / 26-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 388 / 26-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 387 / 26-4-2016 ΚΦΑΣ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 386 / 26-4-2016 ΚΦΑΣ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 384 / 26-4-2016 Φ.Μ.Α.
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 58 / 26-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 383 / 26-4-2016 Φ.Μ.Α.
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 382 / 26-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 398 / 26-4-2016 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 399 / 26-4-2016 Φ.Μ.Α.
26-04-2016 26-04-2016 ΔΤ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
26-04-2016 26-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 399/26-04-2016 Φ.Μ.Α.
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 57 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 56 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 55 / 25-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 54 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 53 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1573 / 25-4-2016 ΕΝΦΙΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 57 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1575 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 56 / 25-4-2016 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1574 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 379 / 25-4-2016 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1572 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΦΙΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 55 / 25-4-2016 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 378 / 25-4-2016 Φ.Π.Α.
25-04-2016 25-04-2016 ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΠΟΦ. ΕΝΔ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1571 / 25-4-2016 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑ